het handvest: 10 aanbevelingen voor de succesvolle organisatie van architectuuropdrachten


Stel: een opdrachtgever zoekt een ontwerper voor een wooncomplex, een school, of een bibliotheek. Hij lanceert een oproep tot kandidaatstelling, en iedereen met voldoende ervaring kan deelnemen. Gezien de lage drempel schrijven tientallen architectenbureaus zich in.

 

Daarbij loopt de workload bij de betrokken partijen al snel op tot vele honderden uren voor de aanmaak van visieteksten, plannen van aanpak, inplantings- en inrichtingsplannen, grondplannen, doorsneden, gevels, modellen, maquettes, 3D-visualisaties, ramingen …

 

Maar … the winner takes it all. Op het einde van de rit kan er slechts één winnen en blijft de rest achter met lege handen of hoogstens een symbolische vergoeding voor het geleverde werk.  Dat is overigens niet het enige wat verloren gaat. Op het einde belandt ook een schat aan intellectuele arbeid in de papiermand.

 

Gezien het grote aantal inzendingen heeft de opdrachtgever niet de tijd om dat alles grondig te beoordelen. Meer zelfs, dikwijls is zijn uiteindelijke keuze grotendeels of zelfs louter gebaseerd op de prijs.

 

Het moge duidelijk zijn: ontwerpwedstrijden en prijsvragen voor architectuurdiensten scheppen kansen, en scherpen de creativiteit aan. Maar als ze niet oordeelkundig worden aangepakt, ontsporen deze architectuurcompetities.

 

Ze veroorzaken op dat moment aanzienlijke economische schade, en dat zowel voor het project zelf als voor de opdrachtgever en de verschillende kandidaten. En bovendien is er, specifiek voor overheidsopdrachten, ook een hoge maatschappelijke kost.

 

Wij menen dat het hele proces op een duurzamere manier kan aangepakt worden. Om constructief mee het pad uit te zetten, formuleren wij tien concrete aanbevelingen voor opdrachtgevers op zoek naar de meest geschikte manier van gunnen.

 

De aanbevelingen zijn zo geschreven dat zowel de publieke als de privésector er gebruik van kan maken.


Lees hier onze 10 aanbevelingen

 

Onderteken hier het handvest