Akkerlaan Willebroek

Architektenburo Jef Van Oevelen


Architectenkantoor: Architektenburo Jef Van Oevelen

Aantal bestede uren: niet meegedeeld


DE ARCHITECTUUROPDRACHT

Locatie: Willebroek

Opdrachtgever: Samenwerkende Situering voor Volkshuisvesting Willebroek

Jaar: 2014

Type opdracht: Overheidsopdracht


Waaruit bestond de opdracht?
Volkshuisvesting Willebroek plant in de Akkerlaan ongeveer 300 nieuwe koop- en huurwoningen. Dit betreffen zowel appartementen als éénsgezinswoningen.


HET ONTWERP

Wat zijn volgens u de sterke punten van uw ontwerp?
2 gebouwen i.p.v. 5 urban villa’s in een duidelijk gedefinieerd landschap

Ontwerpmatig onderzoek van de voorgestelde 5 urban villa’s deed ons inzien dat deze inplanting leidt tot een versnippering van het landschap, met ongedefinieerde tussenruimten tot gevolg. Bovendien bleken de voorgestelde volumes van 20x20m te klein voor het vooropgestelde programma van zowel kleine als grote woningtypes. Na uitvoering onderzoek werd dan ook beslist om de 5 urban villa’s uit de stedenbouwkundige studie te herleiden tot 2 gebouwen, 1 groter op de hoek van Ring- en Akkerlaan en 1 kleiner gebouw langs de Ringlaan. Hierdoor ontstaat een kwalitatieve, gedefinieerde buitenruimte met een duidelijke scheiding tussen private, semi-publieke, collectieve en publieke zones. Openingen in de gebouwschil, zowel op het gelijkvloers als op de verdiepingen, zorgen dan weer voor een speels volume met verrassende doorzichten en een aangename doorwaadbaarheid, zowel op gelijkvloers als op de verdiepingen.

Direct contact tussen gebouw en omgeving dankzij niveauverschil

Waar in het klassieke model vaak de keuze wordt gemaakt voor een private buitenruimte rondom of grenzend aan het gebouw, kiezen we in ons ontwerp radicaal voor een open landschap van gevel tot gevel. Gebouw en landschap staan op deze manier rechtstreeks met elkaar in contact. Door de gelijkvloerse verdieping op te tillen, wordt de privacy van de bewoner gegarandeerd ongeacht dat het grenst aan de (semi-)publieke ruimte: inkijk wordt door het niveauverschil immers vermeden. De keuze voor verschillende groene invullingen (minder toegankelijk langs de gevels, hellingen vs. vlakke ruimten, …) van de open ruimte wordt deze privacy alsnog versterkt. Het gebouw legt zo zo weinig mogelijk beslag op de open ruimte en dankzij het rechtstreeks contact tussen beiden (rechtstreeks uitzicht van leefruimtes op publieke ruimten) wordt de sociale controle op de open ruimte wel gewaarborgd.

Relatie tot de omringende gebouwen

Naast de visuele en ruimtelijke link tussen de nieuwe site aan de Akkerlaan en de Breendonkstraat (perceel 4) speelt perceel 3 ook een bepalende rol in de overgang met het aangrenzende perceel 2. Perceel 2 krijgt immers in de stedenbouwkundige studie toch een ander karakter, een andere schaal, toebedeeld. Waar perceel 1 en 2 typologisch en inplantingsgewijs naadloos op elkaar aansluiten, is het belangrijk ook een zachte overgang en verbinding te realiseren tussen percelen 2 en 3. Ons ontwerpvoorstel tracht dit te realiseren door 2 ingrepen:

1. Door de inplanting van de twee gebouwen wordt centraal een collectieve tuinzone gerealiseerd die open waaiert naar perceel 2. Deze ‘tuin’ krijgt alzo een derde gevel, zichtbaar vanaf de Ringlaan. De vierde gevel bestaat
uit de voorgevels van de bestaande woningen langs de Ringlaan, waardoor over perceel 3 een rechtstreekse (visuele) link ontstaat tussen de woonwijk ‘Stad’ en perceel 2.

2. Waar perceel 1 en 2 gebouwen kennen van 2 of 3 bouwlagen, is op perceel 3 een vierde bouwlaag toegelaten. In ons ontwerp kiezen we er echter voor deze niet over de volledige gebouwen door te trekken. Het grote gebouw telt enkel een 4de verdieping op de 4 hoeken. Het verschil in verdiepingshoogte zorgt enerzijds voor een accent in het straatbeeld. Anderzijds wordt een zachtere overgang in bouwhoogte gerealiseerd, waardoor het gebouw zich ‘lichter’ opstelt t.o.v. zijn buur. Ook het kleinere gebouw krijgt om deze reden langs de aansluiting met perceel 2 een lagere bouwhoogte.

Parkeervoorzieningen

Wat betreft parkeervoorzieningen wordt een opsplitsing gemaakt tussen bovengronds en ondergronds parkeren. Ondergronds worden parkeerplaatsen voorzien voor de bewoners, terwijl bovengronds parkeren eerder bedoeld is
voor bezoekers. Zoals gesteld in de projectdefinitie wordt in de (half)ondergrondse parkings min. 1 parkeerplaats per wooneenheid voorzien (zie grondplannen), terwijl bovengronds rekening wordt gehouden met 0,5 parkeerplaats per wooneenheid.

Een duidelijke structuur leidt tot een duidelijk en flexibel plan

Er wordt in het ontwerp gestreefd naar een compact, duurzaam bouwvolume, vertrekkend op het niveau van de kelder. De (half)ondergrondse kelder wordt ingericht als parking waardoor een geleding 5/7/5m ideaal is. Langs weerzijden van een centrale rijbaan (7m) worden haakse parkeerplaatsen voorzien van 5m diep. De bovenliggende structuur volgt deze geleding met centraal een gang die langs weerszijden toegang biedt tot de appartementen. De technische ruimten (toilet, badkamer, keuken, berging) worden zoveel mogelijk langs deze gang gegroepeerd zodat technische schachten doorlopen en uitkomen boven de rijbaan in de kelder. In de andere richting is de breedte van elk appartement een veelvoud van 2,5m, de breedte van een parkeerplaats. De ontwikkeling van verschillende woningtypes maakt dat verschuivingen binnen de samenstelling van de woningtypes gedurende het ontwerpproces mogelijk blijft. In tegenstelling tot de stedenbouwkundige studie (urban villa’s) wordt de ondergrondse parking beperkt tot de contouren van het gebouw. Dit heeft als voordeel dat de ‘binnen’gebieden vrij blijven van onderliggende structuren, waardoor het landschap hier zonder beperkingen kan ingevuld worden.

Licht, zicht & oriëntatie

Zoals reeds eerder vermeld wordt gekozen voor een compact bouwvolume, waarin strategische openingen op zowel gelijkvloers als verdiepingen zorgen voor verrassende zichten, doorwaadbaarheid en lichttoetreding tot in de kern van het gebouw. De gebouwen zijn bovendien zo ingeplant dat de wooneenheden en hun leefruimtes hoofdzakelijk oost- en/of west-georiënteerd zijn, wat zorgt voor een aangenaam binnenklimaat met minimale kans op oververhitting.

Wooncomfort

De inplanting van de gebouwen en de verhouding tussen gebouw en omgeving, zorgt ervoor dat elke wooneenheid gerealiseerd wordt met oog voor oriëntatie en privacy. Daarnaast wordt elke wooneenheid ingedeeld volgens de richtlijnen van de C2008 van de VMSW. In elke ruimte wordt rekening gehouden met bemeubelbaarheid en richtlijnen naar rolstoelbezoekbaarheid. Verder is elke wooneenheid voorzien van een eigen kwalitatieve buitenruimte. Om in de gevel een gevarieerd uitzicht te realiseren worden deze afwisselend inpandig, in een erker of op een erker ingeplant.

Aanpasbaar bouwen

In ons ontwerp houden we in eerste instantie rekening met de mogelijkheid tot aanpasbaar bouwen, al kan de opdrachtgever er perfect voor kiezen om reeds vanaf het begin enkele aangepaste appartementen te voorzien. Zoals op onderstaande schets duidelijk wordt, is -mits het verwijderen van enkele lichte binnenwanden en het aanpassen van de badkamer- het type 2/3 relatief eenvoudig aan te passen zonder structurele ingrepen of technische problemen.


HET WINNEND ONTWERP

Welk bureau haalde de opdracht uiteindelijk binnen?
/


Werd dit project uiteindelijk gerealiseerd?
Ja


Evaluatie van het behaalde resultaat:
/

Nieuwbouw WZC en DVC Sint-Pieters Molenwijk

THV Licence to Build - DJGA

350 UREN

OO_Tielt

B-111 architectenvennootschap bvba

83 UREN

Onthaalsite Duitse Militaire begraafplaats

BC Architects & Studies

250 UREN

Aanbouw IBO Pastorij

Blockx, Peeters & Van Looveren

55 UREN

landschappelijke brug voor langzaam verkeer

Goossens & Partners architecten en ingenieurs + NuvolaB (It.) en Technum

561 UREN

De bosjes/Le bosquet

ÁRTER

570 UREN

SWL

ADN Architectures

320 UREN

masterplan en beeldkwaliteitplan voor het centrum van Begijnendijk

Goossens & Partners architecten en ingenieurs + NuvolaB (It)

386 UREN

Rogierplein

BUUR

350 UREN

AZ de Pelikaan

LLOX architecten

200 UREN

De Beurs-biermuseum

ÁRTER

4502 UREN

Sociale architectuur voor “Vidse Geel”

lava architecten

485 UREN

Bouwen van een gebedsruimte in Lutselus

lava architecten

284 UREN

Afscheidsruimte stedelijke begraafplaats

Architecten Demeestere+Garmyn

100 UREN

Faînes

ÁRTER

1176 UREN

Ontwikkeling site Gemeentelijke Bibliotheek - Gemeentelijke Basisschool

Architectenbureau Baro

450 UREN

HOWEST Campus Kortrijk

Abscis Architecten

1180 UREN

Sporthal Lochristi

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Pottebakkers Brussel

A2D Architects CVBA

310 UREN

VRIJETIJDSCENTRUM EDEGEM

cuypers & Q architecten

636 UREN

Hogere Zeevaartschool-uitbreiding

STRAMIEN ism. SOUTO de MOURA Arqt.

465 UREN

Point Zero

mxmxm

30 UREN

TOLHUIS ANTWERPEN

VEELAERT ARCHITECTEN

800 UREN

Havenhuis

a2o-architecten

1200 UREN

Visie voor het bouwen van het kinderdagverblijf “Wisterke Waarloos 2”

lava architecten

160 UREN

Go! Hoeilaart

A2D Architects CVBA

405 UREN

Bouw van 12 sociale koopwoningen

Pascal Schneider Architectuur

136 UREN

Bouw passief Stadsgebouw

lava architecten

895 UREN

Multifunctionele sporthal Nevele

Architectenbureau Baro

200 UREN

Dienstencentrum en woningen / OCMW

BULK Architecten

250 UREN

Gemeentehuis Wommelgem

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Visserij Experience

MSDN architecten

160 UREN

Vennestraat Mol

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Buitenschoolse kinderopvang en jeugdlokalen te Meldert

Hippo Architecten bvba

95 UREN

Mexico

ADN Architectures

280 UREN

Expo Milaan

goedefroo+goedefroo architecten

1010 UREN

Université de Fribourg

Abscis Architecten

1210 UREN

HECO

B-111 architectenvennootschap bvba

121 UREN

Honda Gent

Charlotte Pattyn Architecten

150 UREN

het Stoktse Plein

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

GO! basisschool Hoeilaart

cuypers & Q architecten

618 UREN

KUBORN

DDS & Partners Architects

2052 UREN

Volledige studieopdracht voor de grondige renovatie en uitbreiding van het zwembad van Oostende

architectenbureau Serck

672 UREN

Wedstrijdontwerp Uitbreiding Fase 4 & Masterplan

TV - A+R Architecten en Architectengroep JANSSENS bvba

210 UREN

SNHM Kriekepitte

A2D Architects CVBA

304 UREN

Brandweerkazerne

Atelier Kubiek

137 UREN

Jan Frans Gellyncklaan Hove

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Tuinlei Schelle

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

WZC Welvaart Kapellen

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Domus Aurea

Dhooge & Meganck Architectuur

600 UREN

Buitengewoon Onderwijs Remi Quadens

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

project de Succursale

Gino Debruyne en architecten

500 UREN

LIEGE PARADIS

DDS & Partners Architects

4733 UREN

Nieuwe kleuterschool gemeente Boechout

Architectenbureau TECTONIC bvba

180 UREN

Sociale assistentie appartementen Antwerpsesteenweg

Goossens & Partners architecten en ingenieurs + Artex

450 UREN

TOLHUIS ANTWERPEN

DDS & Partners Architects

588 UREN

Pannenhuisstraat Lier

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Politiekantoor Mechelen

Architect Jan Cuypers

60 UREN

Woordcentrum Gaasbeek

cuypers & Q architecten + LAB

400 UREN

realisatie van een volksrestaurant, kinderopvang en administratief centrum voor het zorgbedrijf

INOFORMA ARCHITECTS

350 UREN

bouw van een politiecommissariaat

Gino Debruyne en architecten

1500 UREN

bouw studentenrestaurant

lava architecten

532 UREN

GUGGENHEIM HELSINKI

OFFICE9

225 UREN

Serregebouw De Wijnpers

BC Architects & Studies

300 UREN

Brussels hoofdstedelijk gewest Leger

A2D Architects CVBA

316 UREN

Bouwen van 48 sociale woningen Moenshof

FCS Architecten

144 UREN

Uitbreiding van basisschool Merelbeke campus Flora

architectenbureau SERCK

293 UREN

Liget Budapest Competition - EARDRUM - House of Hungarian Music

AWAA for cwarchitects

1130 UREN

Sociale Appartementen

architectenbureau Yves Catry bvba

104 UREN

Bouwen van een nieuwe geïntegreerde campus Howest te Kortrijk

BURO II & ARCHI+I

1320 UREN

NINO

Moonarchitects bvba

150 UREN

PPS Postsite

OMGEVING i.s.m. Re-St Architecten

480 UREN

Voorpost Brandweerkazerne

BULK Architecten

320 UREN

GEMENGD GEBOUW SINT-JANS-MOLENBEEK

cuypers & Q architecten

924 UREN

Zorghotel Zuienkerke

LLOX architecten

250 UREN

Akkerlaan perceel 2

THV RE-ST OMGEVING

niet meegedeeld

uitbreiding basisschool Merelbeke

PLANOMATIC

250 UREN

48 Sociale Woningen Moenshof

Egide Meertens Plus Architecten

100 UREN

LEDSTA

B-111 architectenvennootschap bvba

70 UREN

Etterbeek Pavillons Scolaires

ADN Architectures

300 UREN

NAC Hasselt

Holistic i.s.m.BURO II & ARCHI+I

niet meegedeeld

T2 campus Thor Park

a2o-architecten

750 UREN

Académie Nationale de Formation aux Métiers du Golf au Royal Golf Dar Es-Salaam

AWAA for cwarchitects

367 UREN

OC Linkhout

Re-st

200 UREN

DOIC

B-111 architectenvennootschap bvba

110 UREN

Jeugdcentrum Eclusier Cogge

Faidherbe & Pinto Architects

100 UREN

Akkerlaan Willebroek

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

C-mine

Goossens & Partners architecten en ingenieurs + NuvolaB (It.)

983 UREN

Tijdelijk Centre Pompidou

Atelier Pierre Hebbelinck en Pierre de Wit

100 UREN

De kleine puzzel

ÁRTER

691 UREN

A folded link

mxmxm

50 UREN

WOLUWE 60

WAVEarchitecture

350 UREN

masterplan voor de omgeving van het Stübenpark in Duinbergen

Goossens & Partners architecten en ingenieurs + NuvolaB (It) en Technum (infrastructuur)

677 UREN

Nieuw administratief centrum Tervuren

Architect Jan Cuypers

400 UREN

Buurtplein in Evere

JDS Architects

100 UREN

Brechtsebaan Schoten

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Guggenheim Helsinki Design Competition

AWAA for cwarchitects

530 UREN

OUDE DOKKEN - GENT

DDS & Partners Architects i.s.m. VIVA Architecture

1384 UREN

Een school om in te groeien!

C2O Architects

175 UREN